Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid geboden wordt om persoonlijke of zakelijke gegevens in te vullen (e-mail adressen, namen, adressen), geschiedt het vrijgeven van deze informatie van de zijde van de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook toegestaan zonder het vermelden van dergelijke gegevens, of met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.