تماس با ما

CAPTCHA Image

لطفاً شماره‌ها را در کادر وارد کنید.

تکمیل کادرهای ستاره‌دار (*) الزامی است. داده‌های شما در اختیار شخص ثالث قرار نمی‌گیرد. لطفاً سیاست محرمانگی ما را مطالعه نمایید.

دفتر مرکزی
توزیع‌کننده
دفتر مرکزی

miha bodytec GmbH


Address: Siemensstr. 1
86368 Gersthofen
Germany
تلفن: +49 821 4554 92 0
ایمیل: info@miha-bodytec.de
توزیع‌کنندگان

Albania


Menegaki Foteini Nikolaos


تلفن: +30 21121 431 61
ایمیل: albania@miha-bodytec.com

Algeria


Apsara


تلفن: +33 160 622 341
ایمیل: algeria@miha-bodytec.com

Australia


Munich Sports PTY Ltd.


تلفن: +61 451 966 050
ایمیل: australia@miha-bodytec.com

Austria


miha bodytec GmbH


تلفن: +49 821 4554 92 0
ایمیل: info@miha-bodytec.de

Azerbaijan


SC Solutions LLP


تلفن: +7 727 2583377
ایمیل: azerbaijan@miha-bodytec.com

Bahrain


GFI Sport Equipment Trading LLC


تلفن: +971 4 832 889 2
ایمیل: bahrain@miha-bodytec.com

Canada


miha bodytec Inc.


تلفن: +1 833 367 6442
ایمیل: canada@miha-bodytec.com

China


Shanghai Asiafit Consulting C Ltd.


تلفن: +86 18 121 255 968
ایمیل: china@miha-bodytec.com

Cyprus


Menegaki Foteini Nikolaos


تلفن: +30 21121 431 61
ایمیل: cyprus@miha-bodytec.com

Czech Republic


NOVE Fitness s.r.o.


تلفن: +420 548 424 001
ایمیل: czechrepublic@miha-bodytec.com

France


Apsara


تلفن: +33 160 622 341
ایمیل: france@miha-bodytec.com

Greece


Menegaki Foteini Nikolaos


تلفن: +30 21121 431 61
ایمیل: greece@miha-bodytec.com

Hong Kong


Shanghai Asiafit Consulting C Ltd.


تلفن: +86 18 121 255 968
ایمیل: china@miha-bodytec.com

Hungary


Speedfitness Kft.


تلفن: +36 1 4900 161
ایمیل: hungary@miha-bodytec.com

International


miha bodytec GmbH


تلفن: +49 821 4554 92 0
ایمیل: export@miha-bodytec.com

Ireland, Republic of


miha bodytec ems UK Ltd.


تلفن: +44 208 068 078 0
ایمیل: uk-info@miha-bodytec.com

Israel


EMS Sport


تلفن: +97 252 405 639 9
ایمیل: israel@miha-bodytec.com

Italy


Interfit S.r.l.


تلفن: +39 051 860 916
ایمیل: italy@miha-bodytec.com

Kazakhstan


SC Solutions LLP


تلفن: +7 727 2583377
ایمیل: kazakhstan@miha-bodytec.com

Kuwait


GFI Sport Equipment Trading LLC


تلفن: +971 4 832 889 2
ایمیل: kuwait@miha-bodytec.com

Kyrgyzstan


SC Solutions LLP


تلفن: +7 727 2583377
ایمیل: kyrgyzstan@miha-bodytec.com

Lebanon


German Sports Technologies


تلفن: +961 3 168 899
ایمیل: lebanon@miha-bodytec.com

Macao


Shanghai Asiafit Consulting C Ltd.


تلفن: +86 18 121 255 968
ایمیل: china@miha-bodytec.com

Morocco


Apsara


تلفن: +33 160 622 341
ایمیل: morocco@miha-bodytec.com

Netherlands


Fitpartner BeNeLux BV


تلفن: +31 6533 843 00
ایمیل: netherlands@miha-bodytec.com

Oman


GFI Sport Equipment Trading LLC


تلفن: +971 4 832 889 2
ایمیل: oman@miha-bodytec.com

Poland


EMS-Training Sp. Z o.o


تلفن: +48 71 733 075 2
ایمیل: poland@miha-bodytec.com

Portugal


Sportfactory S.L.


تلفن: +34 93 480 29 96
ایمیل: portugal@miha-bodytec.com

Qatar


GFI Sport Equipment Trading LLC


تلفن: +971 4 832 889 2
ایمیل: qatar@miha-bodytec.com

Romania


Speedfitness Kft.


تلفن: +36 1 4900 161
ایمیل: romania@miha-bodytec.com

Russian Federation


Kormatec Rus LLC


تلفن: +7 495 668 57 65
ایمیل: russia@miha-bodytec.com

Saudi Arabia


GFI Sport Equipment Trading LLC


تلفن: +971 4 832 889 2
ایمیل: saudiarabia@miha-bodytec.com

Singapore


United Lifestyle


تلفن: +65 658 073 73
ایمیل: singapore@miha-bodytec.com

Slovakia


NOVE Fitness s.r.o.


تلفن: +420 548 424 001
ایمیل: slovakia@miha-bodytec.com

South Africa


Impulse Workout CC


تلفن: +27 21 424 376 0
ایمیل: southafrica@miha-bodytec.com

Spain


Sportfactory S.L.


تلفن: +34 93 480 29 96
ایمیل: spain@miha-bodytec.com

Switzerland


Soledor AG


تلفن: +41 61 926 877 7
ایمیل: swiss@miha-bodytec.com

Tajikistan


SC Solutions LLP


تلفن: +7 727 2583377
ایمیل: tajikistan@miha-bodytec.com

Thailand


United Lifestyle


تلفن: +65 658 073 73
ایمیل: singapore@miha-bodytec.com

Tunisia


Apsara


تلفن: +33 160 622 341
ایمیل: tunisia@miha-bodytec.com

Turkey


Miha Saglik Ürünleri Tic. Ltd. Sti.


تلفن: +90 212 277 003 5
ایمیل: turkey@miha-bodytec.com

United Arab Emirates


GFI Sport Equipment Trading LLC


تلفن: +971 4 832 889 2
ایمیل: uae@miha-bodytec.com

United Kingdom


miha bodytec ems UK Ltd.


تلفن: +44 208 068 078 0
ایمیل: uk-info@miha-bodytec.com

United States


miha bodytec Inc.


تلفن: +1 833 367 6442
ایمیل: usa@miha-bodytec.com

Uzbekistan


SC Solutions LLP


تلفن: +7 727 2583377
ایمیل: uzbekistan@miha-bodytec.com

Vietnam


United Lifestyle


تلفن: +65 658 073 73
ایمیل: singapore@miha-bodytec.com
read more