TRÉNINK

Efektivita – Motivace – Bezpečnost

Dosáhněte svých individuálních tréninkových cílů rychle a s osobní podporou – metodami, které jdou přesně v duchu doby! Tyto tři pilíře úspěchu poskytují maximální prostor pro úspěšnost různých obchodních modelů.

mladý a starší muž pózují při cvičení

Efektivita

EMS trénink celého těla je vysoce efektivní a časově úsporná tréninková metoda určená k nárůstu svalové síly a hmoty při současném snížení množství tělesného tuku. 

 

Jedna tréninková jednotka trvá pouhých 20 minut a vždy  je vedena kvalifikovaným trenérem, který sleduje průběh a efekt tréninku. K spolehlivému dosažení individuálních cílů stačí cvičit jednou týdně. Účinnost tréninku byla prokázána v řadě vědeckých studií. 

 

Trénink vždy probíhá v předem dohodnutém opakovaném termínu. Jednou týdně – po dobu 20 minut! To znamená, že EMS trénink mohou obě strany pravidelně plánovat a osobně monitorovat. To přináší týden co týden významný tréninkový stimul, díky němuž zaručeně dosáhnete svého cíle s maximální efektivitou!

Are you interested in the responsible use of EMS training in your company or would you like to set up your own company? We will be happy to advise you. On your premises, of course.

Contact us now

osobní trenér trénuje staršího muže

Motivace

Díky odbornému dohledu se z EMS stává rovněž „osobní trénink“, přičemž rozhodující roli v tom sehrává trenér. Jeho úkolem je nalézt rovnováhu mezi úrovní výkonnosti a stanovenými cíli klienta a zajistit jejich úspěšnou realizaci prostřednictvím individuální motivace. Jedním z hlavních úkolů trenéra je sledovat dodržování termínů. Díky tomuto závazku se z počáteční fitness motivace stane trvalá a komplexní změna chování, včetně aktivnějšího životního stylu.

 

Are you interested in the responsible use of EMS training in your company or would you like to set up your own company? We will be happy to advise you. On your premises, of course.

Contact us now

osobní trenér trénuje mladou ženu

Bezpečnost

Dobře prozkoumaná a již mnoho desetiletí etablovaná technologie ve spojení s odborně vzdělaným trenérem tvoří základ bezpečného používání. Speciálně vytvořené struktury tréninku zajišťují, že se naučíme zodpovědnému přístupu od samého počátku. Pokyny pro bezpečné používání byly vyvinuty zkoumáním praktických zkušeností a jejich spojením s vědeckým výzkumem. Tato pravidla v duchu „bezpečnost především“ jsou nyní zlatým standardem pro všechny profesionální poskytovatele EMS.

Are you interested in the responsible use of EMS training in your company or would you like to set up your own company? We will be happy to advise you. On your premises, of course.

Contact us now